Utskriftsdatum: 19 June 2018

2017-04-19 – driftstörning vatten Knisa, Marsjö och Hjälmstad

11:10 – Leveransen återställs nu. Det kan förekomma luft/missfärgat vatten för kunder i området. Spola tills dessa försvinnner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

_ _ _ _ _ _

Borgholm Energi VA kommer att utföra omkopplingar av vattenledningsnätet i Hjälmstad under onsdagen 19 april 2017. Boende i området runt Knisa, Hjälmstad och Marsjö kan uppleva störningar i vattenleveransen eller avbrott mellan klockan 8:00 – 14:00.

Efter att arbetet är slutfört kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tiden.