Utskriftsdatum: 21 August 2017

2017-08-09 – Löt-området- lägre tryck i vattenledningarna

kl 11:30 Pga att Eon har grävt av en elkabel i området Palmelund påverkar det trycket i vattenledningarna till områdena i Södra Greda, Djurstadtorp, Palmelund, Kårehamn, Löt och Valsnäs. När trycket är tillbaka i normalläge kan det förekomma missfärgat vatten. Spola vatten i kranarna tills missfärgningen försvinner.