Utskriftsdatum: 27 May 2018

2018-01-02 Vattenläcka Alvarsdal

14:30 Vattenläckan är nu lagad. Under det närmsta dygnet kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

12:10 Extern entreprenör har grävt av vattenledning i Alvarsdal, Halltorp. Borgholm Energi jobbar på att laga läckan. Det kan förekomma störningar eller avbrott i dricksvatten leveransen. Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.