Detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”

Detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”

Kungörelse,

2018-05-07

Start- och slutdatum:

2018-05-07 - 2018-05-29

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen