'VA-arbetet i Kolstad' bild

VA-arbetet i Kolstad

22 november 2017
Borgholm Energi AB VA bygger under hösten och vintern 2017 ut VA till den södra delen av Kolstad. I samband med arbetet kommer det vara tunga grävmaskiner och transporter i arbete under veckorna. Under vecka 47 påbörjas schaktarbeten vilket gör att framkomligheten är begränsad på Kolstadsgatan. Omledning av trafiken sker via den nyanlagda vägen. […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Invigning av Runstens nya bibliotek' bild

Invigning av Runstens nya bibliotek

21 november 2017
Den 20 november invigdes Runstens nya bibliotek i nya lokaler i Runstens förskola. Biblioteket låg tidigare i församlingshemmets övervåning. Flytten innebär en ökad närhet till förskoleverksamheten och en ökad tillgänglighet för allmänheten. De nya lokalerna invigdes av utbildningsnämndens ordförande Lennart Andersson.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Vattenläcka i Sandvik' bild

Vattenläcka i Sandvik

17 november 2017
2017-11-17 Vattenläcka i Sandvik Kl 09:30 Under dagen kommer vi att leta vattenläcka i Sandvik, vilket gör att det kan uppstå driftstörningar i form av annorlunda vattentryck, korta avbrott av leveransen och missfärgat vatten under dagen.  
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Vägavstängning Norra Infarten vid Dovreviken' bild

Vägavstängning Norra Infarten vid Dovreviken

16 november 2017
Nästa vecka stängs norra infarten av mellan Blårörsgatan till Ängsgatan. Avstängningen gäller från och med den måndagen den 20 november till och med måndagen den 27 november. Hänvisning med skyltning sker till Storgatan, utmed 136 i samarbete med Trafikverkets entreprenör PEAB.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Är du sugen på att installera en eldstad nu när vinterkylan börjar komma?' bild

Är du sugen på att installera en eldstad nu när vinterkylan börjar komma?

14 november 2017
I så fall måste du göra en anmäla till kommunen om att du ska nyinstallera eller byta en eldstad och/eller rökkanal. För installation av eldstad krävs en underskriven anmälan, en planritning som utvisar eldstadens placering samt en fasadritning som utvisar skorstenens placering och höjd. Du hittar mer information här; http://www.borgholm.se/installera-eldstad-och-rokkanal/
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Underhåll på vattenverket i Sandvik' bild

Underhåll på vattenverket i Sandvik

14 november 2017
Från och med tisdag till torsdag, 14-16/11, kommer BEAB att utföra underhåll på vattenverket i Sandvik. Arbetet medför att de behöver dirigera om distributionen av dricksvatten under dessa dagar. I och med arbetet kan det därför uppstå driftstörningar i form av annorlunda vattentryck samt missfärgat vatten under eller efter underhållsarbetet. Området som kan bli påverkat är från Löttorp […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]