'2017-08-18 vattenläcka Bredsättravägen. Uppdatering.' bild

2017-08-18 vattenläcka Bredsättravägen. Uppdatering.

18 augusti 2017
15.00 Läckan är identifierad och vi håller på att laga den just nu. När vattnet släpps på och trycket ökar i ledningen kan fastigheter i närområdet få grumligt vatten som försvinner om man spolar en stund. 10:30 har det inträffat en akut vattenläcka i en åker vid Bredsättravägen. Borgholm Energi kommer att behöva stänga […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Vattenläcka – Västra Järnvägsgatan  2017-08-15' bild

Vattenläcka – Västra Järnvägsgatan 2017-08-15

15 augusti 2017
7:00 det har inträffat en akut vattenläcka på V Järnvägsgatan i Borgholm. Vattnet kommer att behöva stängas av någon gång under dagen till enstaka fastigheter. Arbetet med att laga läckan kommer att påbörjas på förmiddagen tisdag. Vattnet kommer att vara avstängt under den tiden som arbetet pågår. Borgholm Energi arbetar för att få tillbaka […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Begränsad öppet och tillgänglighet – överförmyndarverksamheten' bild

Begränsad öppet och tillgänglighet – överförmyndarverksamheten

14 augusti 2017
Onsdag den 30/8 till fredag den 1/9 är personalen på utbildning vilket gör att överförmyndarverksamheten har begränsad tillgänglighet. Vid brådskande ärenden – maila till overformyndarverksamheten@kalmar.se Från måndag  4 september håller verksamehten öppet som vanligt
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'2017-08-09 – Löt-området- lägre tryck i vattenledningarna' bild

2017-08-09 – Löt-området- lägre tryck i vattenledningarna

09 augusti 2017
kl 11:30 Pga att Eon har grävt av en elkabel i området Palmelund påverkar det trycket i vattenledningarna till områdena i Södra Greda, Djurstadtorp, Palmelund, Kårehamn, Löt och Valsnäs. När trycket är tillbaka i normalläge kan det förekomma missfärgat vatten. Spola vatten i kranarna tills missfärgningen försvinner.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Sophantering i Borgholms kommun' bild

Sophantering i Borgholms kommun

24 juli 2017
Just nu får Borgholms kommun in synpunkter avseende sophantering.                                                                                                                                                                                                                                                                  Borgholms kommun har avtal med företaget FTI AB. Felanmälan avseende behållare kan göras via företagets hemsida, http://www.ftiab.se/172.html    
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Parkeringsbestämmelser i centrala Borgholm' bild

Parkeringsbestämmelser i centrala Borgholm

05 juli 2017

Både boende och besökande ställer ofta frågor om vad som gäller vid parkering i centrala Borgholm. Givetvis gäller samma regler här som i övriga Sverige. Under sommaren och vid speciella tillfällen anlitar kommunen parkeringsvakter genom Ölands Bevakningstjänst för att se till att reglerna följs.

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]