Utskriftsdatum: 26 May 2015

Välkommen till Borgholms kommuns officiella hemsida

Vndkraftverk  - rapsfält
Borgholms kommun omfattar norra delen av Öland.
Centralorter är Borgholm och Löttorp. De största näringsgrenarna i kommunen är besöksnäringen och lantbruket. En kombination som ger tillväxtförutsättningar för framtiden och möjliggör det unika öppna betade natur- och kulturlandskapet. Borgholms kommun har drygt 10 600 åretruntboende invånare och över 2 miljoner besökare varje år. Nyckelorden i kommunens visionsarbete är Attraktiva-Kreativa-Hållbara-Företagsamma Borgholms kommun.


Skriv ut Senast uppdaterad: 13 maj 2015

NYHETER

Publicerad: 22 maj 2015

Kungörelse

Underrättelse till berörda grannar. Ansökan om bygglov för telemast Kungörelse Enligt Plan och Bygglagen (PBL) 9 kap 25 § skall berörda sakägare m.fl beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Till Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) ...
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 21 maj 2015

Underhållsarbete vattenverk måndag 25 maj

Måndagen den 25 maj klockan 9-14 kommer underhållsarbete att utföras i vattenverket Borgholm/Köpingsvik. Driftstörningar på vattenleveransen kan förekomma. Berörda områden är Köpingsvik, Borgholm, Kolstad, Ramsättra, Bredsättra, Egby, Kalleguta, och ...
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 21 maj 2015

Synpunkter inför beslut om parkeringsstrategi i centrala Borgholm

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-21 att ge berörda permanentboende, fastighetsägare och näringsidkare (inom områdesbegränsningen Tullgatan-Södra Långgatan-Slottsgatan-Norra Långgatan) möjlighet att lämna synpunkter på framtaget förslag till parkerin...
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 20 maj 2015

Åkerbobadet är stängt för reparation

Torsdagen den 21 maj och fredagen den 22 maj....
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 18 maj 2015

Följder av driftstopp vattenverket Borgholm-Köpingsvik 2015-05-17

Det har varit ett driftstopp på Vattenverket Borgholm – Köpingsvik söndag natt ca 00:30 – 01:30. Det kan förkomma missfärgat vatten efter detta driftstopp. Spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tiden....
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Publicerad: 15 maj 2015

Vattenläcka Badgatan Köpingsvik

Det har uppstått en vattenläcka på Badgatan Köpingsvik. Vi planerar att åtgärda denna läcka preliminärt runt 15:00, under tiden arbetet pågår kommer vi att stänga av vattnet till Badgatan nummer 18 t.o.m. 30. När leveransen återställs kan det förekom...
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.] Läs hela texten »
Till nyhetsarkivet »