Utskriftsdatum: 18 November 2017

Norra områdets förskolor

Norra områdets förskolor erbjuder en trygg, harmonisk, kreativ miljö med tydlig struktur. Områdets förskolor består av:

Kråkbackens förskola, Södvik (ca 25 barn)
Sandhorvans förskola, Böda (ca 14 barn)
Solvändans förskola, Löttorp (ca 25 barn)