Utskriftsdatum: 23 October 2017

Åkerboskolan

Åkerboenheten bedriver verksamhet för barn och ungdomar från 1-16 år.

Vår enhet består av tre förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurs 1-9.

Förskolan i Södvik har två avdelningar, Löttorp har två avdelningar och Böda en avdelning.

På Åkerboskolan går ca 250 elever. Personalen är indelade i tre arbetslag.

Bibliotek, simhall och sporthall ligger i direkt anslutning till skolan. På skolan finns specialsalar för slöjd, idrott, bild, hemkunskap, musik, biologi/kemi och fysik för samtliga årskurser. Dessutom är fritidsgården integrerad i skolans lokaler.

Vår enhet arbetar för ett helhetsperspektiv på individen och vi har tagit fram en arbetsplan för skolans profil ”Må Bra”. Denna plan omfattar alla barn och ungdomar på enheten, från 1-16 år.

Vi arbetar målmedvetet med skolutveckling i samarbete med olika universitet. Över tid har Åkerboskolans elever nått mycket goda meritvärden.