Utskriftsdatum: 21 October 2017

Äldreomsorg

Besöksadress: Badhusgatan 23, Borgholm

Postadress: Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm

Verksamhetschef Äldreomsorgen
Maria Svanborg, verksamhetschef , 0485-880 14
maria.svanborg@borgholm.se

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden.

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens äldreomsorg.

Kommunens äldreomsorg arbetar för att skapa trygghet och bibehållen självständighet. Om du har svårigheter med att klara din livsföring kan du ansöka om bistånd hos kommunens biståndshandläggare. Kommunen utför biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen inom omsorg och service. Insatserna är individuellt behovsprövade.

För information och ansökan kontakta biståndshandläggarna. De träffas säkrast 08.00 – 09.30

Det finns också möjlighet att ansöka om Hemtjänst och Trygghetslarm via e-tjänsten Ansökan om insats (se länk under Mer Information till höger). Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext. Ansökan går direkt till en Biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Norr
Persnäs-Källa-Högby-Böda-bostäder för äldre i Borgholm och Löttorp
Yvonne Sunesson, tel 0485-886 84
e-post yvonne.sunesson@borgholm.se

Mellersta
Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsätra-Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Högsrum-Räpplinge och bostäder för äldre i Köpingsvik
Jessica Hultman, tel 0485-886 10
e-post: jessica.hultman@borgholm.se

Beatrice Karlsson, tel 0485-886 88
e-post: beatrice.karlsson@borgholm.se

Centrum
Borgholm
Louise Jönsson, tel 0485-886 87
e-post louise.jonsson@borgholm.se

Beatrice Karlsson, tel 0485-886 88
e-post: beatrice.karlsson@borgholm.se

Insatserna kan du läsa mer om till vänster.