Utskriftsdatum: 24 June 2017

Allemansrätt

Allemansrätt och allemansvett

Allemansrätten ger oss möjligheten att röra oss fritt i naturen, oavsett och du är ute på promenad, åker långfärdsskridskor eller bara sitter ute i skogen och filosoferar. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar men det finns ingen exakt text som definerar den. Därför ställer rätten också krav på hänsyn och varsamhet, mot naturen du vistas i, mot ägaren till den mark du besöker och mot andra människor i naturen. Alltså inte Störa – Inte förstöra .

Läs mer om allemansrätten på naturvårdsverkets hemsida.

Rida i naturen

Som ryttare ute i naturen måste du känna till några enkla regler.

Det är förbjudet att rida över:
tomt eller gräsmattor, planteringar, åkrar, vallar och liknande områden som lätt kan skadas.

Undvik att rida över:
Ömtålig mark som mjuka skogsstigar, ängar och hagar, lav- och kärrmarker. På vår och höst när markerna är blöta och mjuka är risken för markskador extra stor. Var rädd om dikeskanter och vägrenar!

Tänk på:

  • Risken för markskador är större om ni rider i grupp
  • Du som leder gruppen kan bli skadeståndsskyldig om ni orsakar skador.
  • Du får inte använda dig av vandringsleder, motionsspår och skidspår.
  • Visa hänsyn mot gående! Som ryttare får du inte använda gång- eller cykelbanor.
  • Det är tillåtet att rida på skogsbilvägar och andra enskilda vägar. Men ta det försiktigt på vår och höst när vägarna är mjuka och lätt kan skadas.
  • Lämna hunden hemma när du rider. Det är omöjligt att ha full kontroll på hunden från hästryggen.

Om du bedriver organiserad ridverksamhet är det viktigt med samråd med dem som bor runt omkring stallet. Prata med dem om ridvägar, eventuella hinder m.m.