Utskriftsdatum: 23 October 2017

Allmän förskola

Alla barn (3-5 år) erbjuds förskola under minst 525 avgiftsfria timmar under bestämda tider från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola (Skollagen 8 kap. § 4).

För hemmavarande barn innebär denna möjlighet att barnet får vara i förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola förläggs utifrån den pedagogiska verksamheten, exempelvis 5 timmar per dag och 3 dagar i veckan, på de terminstider som skolan har.

När skolan har skollov och lovdagar har allmän förskola ledigt. Se skolans läsårstider på hemsidan.

Ansökan om allmän förskola görs på särskild blankett inför varje terminsstart/läsår och minst en termin i taget. Erbjudande om plats i allmän förskola skickas ut varje vår till de föräldrar med barn som inte redan har placering i barnomsorgens verksamhet.

Allmän förskola är avgiftsfri.

Anmälan och förfrågan
För boende i Böda, Högby, Källa, Persnäs och Föra
Kontaktperson: Agneta Petersson, Åkerboskolan, 380 74 Löttorp, tel 0485-881 51
e-post agneta.petersson@borgholm.se

För boende i Alböke, Löt, Egby, Köping, Borgholm och Räpplinge
Kontaktperson: Helene Zackrisson, Viktoriaskolan, Box 500, 387 01 Borgholm, tel 0485-886 65
e-post helene.zackrisson@borgholm.se

För boende i Bredsättra, Gärdslösa, Högsrum, Långlöt och Runsten
Kontaktperson: Carita Bäck, Rälla skola, Idrottsvägen 1, 387 92 Borgholm, tel 0485-886 90.
e-post carita.back@borgholm.se

Övrig förskola i kommunen:
Montessoriförskola Solstrålen i Borgholm (föräldrakooperativ)