Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på  www.borgholm.se/protokoll-2018
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelse finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Anslag/bevis

Justerat protokoll, Samordningsförbundet i Kalmar län

Start- och slutdatum:

2018-06-11 - 2018-07-02

Justerade protokoll

Valnämnden

2018-05-15

Paragrafer:

15-27

Start- och slutdatum:

2018-05-28 - 2018-06-20

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

2018-05-16

Paragrafer:

10-15

Start- och slutdatum:

2018-05-31 - 2018-06-25

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

2018-05-21

Paragrafer:

106-130

Start- och slutdatum:

2018-05-30 - 2018-06-21

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-05-23

Paragrafer:

107 - 133

Start- och slutdatum:

2018-05-30 - 2018-06-29

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

2018-05-29

Paragrafer:

94-120

Start- och slutdatum:

2018-06-08 - 2018-07-03

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Socialnämnden

2018-05-30

Paragrafer:

60-71

Start- och slutdatum:

2018-06-05 - 2018-06-28

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämnden

2018-05-30

Paragrafer:

50-59

Start- och slutdatum:

2018-06-08 - 2018-06-30

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-06-04

Paragrafer:

176-190

Start- och slutdatum:

2018-06-15 - 2018-07-10

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Socialnämndens individutskott

2018-06-05

Paragrafer:

99-128

Start- och slutdatum:

2018-06-07 - 2018-07-02

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

2018-06-07

Paragrafer:

16-20

Start- och slutdatum:

2018-06-19 - 2018-07-12

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Revisorerna i Borgholms kommun

2018-06-12

Paragrafer:

1

Start- och slutdatum:

2018-06-13 - 2018-07-04

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-06-12

Paragrafer:

191-219

Start- och slutdatum:

2018-06-15 - 2018-07-10

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Socialnämndens individutskott

2018-06-13

Paragrafer:

129-130

Start- och slutdatum:

2018-06-13 - 2018-07-06

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Socialnämndens arbetsutskott

2018-06-13

Paragrafer:

58-69

Start- och slutdatum:

2018-06-18 - 2018-07-12

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

2018-06-14

Paragrafer:

32-36

Start- och slutdatum:

2018-06-15 - 2018-07-09

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktiges sammanträde

Övriga kungörelser

Eldningsförbud i Borgholms kommun från 2018-05-25 klockan 12

Kungörelse,

2018-05-25

Start- och slutdatum:

2018-05-25 - 2018-10-01

Förvaringsplats:

Räddningstjänsten