Anslagstavla

Kommunfullmäktige

Sammanträde,

2017-12-18

Paragrafer:

185-205

Start- och slutdatum:

2017-12-27 - 2018-01-19

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde,

2018-01-09

Paragrafer:

1-25

Start- och slutdatum:

2018-01-17 - 2018-02-09

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Socialnämndens individutskott

Sammanträde,

2018-01-10

Paragrafer:

6-27

Start- och slutdatum:

2018-01-10 - 2018-02-05

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Socialnämndens individutskott

Sammanträde,

2018-01-15

Paragrafer:

28-31

Start- och slutdatum:

2018-01-15 - 2018-02-08

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Kommunstyrelsen

Sammanträde,

2018-01-15

Paragrafer:

1-3

Start- och slutdatum:

2018-01-16 - 2018-02-08

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Socialnämndens individutskott

Sammanträde,

2018-01-17

Paragrafer:

28

Start- och slutdatum:

2018-01-18 - 2018-02-13

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm