Utskriftsdatum: 24 May 2016

Serveringstillstånd

Från och med 1 januari 1996 ansvarar Borgholms kommun och socialförvaltningen både för tillståndsgivning och tillsynen av restaurangernas alkoholservering, något som tidigare sköttes av Länsstyrelsen.

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill kommunen bidra till att skapa en god restaurangmiljö för stadens medborgare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en kommun. Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd men också den breda allmänheten ska uppleva att kommunens arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar. Alkohollagen är en skyddslag dvs människors hälsa går före ekonomiska och politiska intressen i alkohollagstiftningen.

Utifrån det så kallade skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas. Ungdomar ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Narkotikaanvändning, fylleri, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö. Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför som kommunen är försiktiga när det gäller sena serveringstider.

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Alkoholhandläggaren kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik. Det har alla ett intresse av.


Skriv ut Senast uppdaterad: 11 december 2013