Utskriftsdatum: 18 January 2018

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden.
Du kommer till oss efter kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Genom oss kan du bli coachad, arbetsträna, praktisera, få vägledning, göra studiebesök med mera. Vi erbjuder varje deltagare ett personligt stöd och tillsammans utformar vi en handlingsplan som ska stärka dina möjligheter till arbete eller börja studera.

AMA är projektägare till Projekt Pontibus, som startades i januari 2017. Projektet riktar sig främst till sjukskrivna över 18 år. Mer information finns på Projekt Pontibus.

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant eller behöver anställa? Hör gärna av dig till oss.

AMA samordnar även kommunens feriearbete för ungdomar 15-19 år.