Utskriftsdatum: 21 October 2017

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Insatsen innebär att en person kommer och avlöser de anhöriga i omvårdnaden. De anhöriga kan på så sätt få avkoppling och möjlighet att uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna sig åt egna intressen. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning i hemmet för att ha möjlighet att ägna tid åt andra barn i familjen. Servicen kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).
Rebecca Janzon Ljung, tel 0485-881 65
e-post rebecca.janzonljung@borgholm.se
Sofie Erlandsson, tel 0485-886 45
e-post sofie.erlandsson@borgholm.se

Enhetschef Cecilia Johansson, tel 0485-886 32
e-post Cecilia.johansson@borgholm.se