Utskriftsdatum: 20 January 2018

Badvatten

För att människor ska kunna bada utan att bli sjuka har Samhällsbyggandsförvaltningen tillsyn på badanläggningar och strandbad.

En bassängverksamhet är anmälningspliktig. Se vidare under Anmälningsskyldiga verksamheter.