Utskriftsdatum: 21 March 2018

Barn & utbildning – blanketter

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
I och med att du gör en anmälan på denna blankett, kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Borgholms kommun.

De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åligganden.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 § PUL). Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 § PUL).