Utskriftsdatum: 23 March 2017

Barn & utbildning – blanketter

Våra blanketter finns i pdf-format eller i Word-format. Du kan välja mellan att skriva ut en blankett direkt och fylla i den för hand eller att fylla i den direkt på skärmen och sedan skriva ut den.

Använd Tabb-tangenten för att flytta dig mellan fälten.
Du kan välja att fylla i alla eller bara en del, sedan är det bara att skriva ut och skriva under den.

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Acrobat Reader, saknas det på din dator, klicka här för att att ladda hem det.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
I och med att du gör en anmälan på denna blankett, kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Borgholms kommun.

De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åligganden.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 § PUL). Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 § PUL).


Skriv ut Senast uppdaterad: 02 mars 2017