Utskriftsdatum: 19 March 2018

Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens uppdrag är att samordna vikariehanteringen för äldreomsorgens enheter och enheterna inom omsorg om funktionsnedsatta samt för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Korttidsfrånvaro upp till och med 14 dagar löses med vikarier från bemanningsenheten. Dessa bokas in av bemanningsplanerare efter beställning från enheterna.
I bemanningsenheten arbetar fast anställda undersköterskor, deltids-
anställda som önskar att arbeta mer samt timanställda vikarier som ställer sig till bemanningsenhetens förfogande. För mer information kontakta enhetschef Eva Resman.

Bemanningsenheten har öppet:
Måndag – fredag kl 06.30 – 15.00

Vi finns på Strömgården, Borgholm
tel: 0485 – 884 81
fax: 0485 – 882 87
Skicka e-post

Enhetschef Eva Resman
telefontid: 07.30-08.00, tel 0485-882 01
Skicka e-post