Utskriftsdatum: 22 August 2017

Bidrag till projekt/bidrag till nämndens förfogande

Efter kultur- och fritidsnämndens prövning utgår bidrag till nya föreningar eller aktiviteter/projekt som inte helt uppfyller bidragsnormerna. Nämnden beslutar i varje enskilt fall.