Utskriftsdatum: 20 March 2018

Blanketter

Utbildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialtjänst
Ansökan om insats i äldreomsorgen
Ansökan om dagverksamhet för demenssjuka
Ansökan om hemtjänst
Ansökan om korttidsverksamhet
Ansökan om parkeringstillstånd
Ansökan om särskilt boende
Blanketter om tillfällig vistelse
Intresseanmälan familjehem/kontaktperson

Teknisk service
Offentlig plats – uteserveringar
Vägbidrag

Våra blanketter finns i pdf- eller i Wordformat. Du kan välja mellan att skriva ut en blankett direkt och fylla i den för hand eller att fylla i den direkt på skärmen och sedan skriva ut den.

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Acrobat Reader, saknas det på din dator, klicka här för att att ladda hem det.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
I och med att du gör en anmälan på denna blankett, kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Borgholms kommun. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åligganden.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 § PUL) Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 § PUL).