Utskriftsdatum: 22 June 2018

Borgholm-Köpingsvik

Aktuellt

Fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik har varit på utställning under perioden 1 juli-3 september. Vi kommer nu att gå igenom alla inkomna yttranden och bearbeta planen till antagande. Planhandlingarna från utställningsskedet finns att läsa nedan.