Utskriftsdatum: 20 September 2017

Budget- och skuldrådgivning

Från och med 160101 köper Borgholms kommun tjänsten budget- och skuldrådgivning av Kalmar kommun. Kontakt kan tas direkt med någon av budgetrådgivarna.

Socialförvaltningen
Box 834
391 28  Kalmar

Besöksadress: Nygatan 36

Irene Svensson
Tel. 0480-45 08 21
E-post: irene.svensson@kalmar .se

Kjell Wikström
Tel: 0480-45 08 12
E-post: kjell.wikström@kalmar.se

Tips och råd finner du under ”Mer information”