Utskriftsdatum: 25 March 2017

Öppettider/ adressuppgifter

Snabbval: StadshusetSocialförvaltningen, Huvudbiblioteket, Löttorps bibliotek, Runstens bibliotek, Rälla bibliotekBorgholm Energi AB, Kalleguta återvinningscentral, Böda återvinningscentral, Åkerbobadet

Stadshuset
organisationsnummer: 212000-0795
bankgiro 650-5044
plusgiro 10 85 00-0
Besöksadress: Ö Kyrkogatan 10, Torget
Faktureringsadress:
Box 20,387 21 Borgholm
Postadress:
Box 52,387 21 Borgholm
e-post kommun@borgholm.se
Tel 0485-880 00
Telefax 0485-129 35

Öppettider: 08:00-16:00
Dag före röd dag: 08:00-12:00

Till början på sidan


Socialförvaltningen
Besöksadress Badhusgatan 23 A
Postadress: Box 52
e-post socialnamnden@borgholm.se
Tel 0485-880 85
Telefax 0485-880 82

Öppettider:
Måndag 08:00-17:00
Tisdag – Torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-15:00
Lunch: 12.00-12:45

Dag före röd dag: 08:00-12:00

Till början på sidan

 Huvudbiblioteket
Besöksadress Trädgårdsgatan 20
Postadress: Box 116, 387 22 Borgholm
E-post: biblioteket@borgholm.se
Tel. 0485-880 70
Telefax 0485-104 81

Öppettider:
Måndag-torsdag 10:00-18:00
Fredag 10:00-16:00
Lördag 10:00-13:00

Dag före röd dag 10:00-13:00

Entréhallen öppen för tidningsläsning måndag-fredag 09:00-10:00

Till början på sidan


Löttorps bibliotek
Besöksadress: Åkerboskolan
e-post: biblioteket.lottorp@borgholm.se
Telefon: 0485- 880 84
Fax: 0485-881 90

Öppettider:
Tisdag 10:00-13:00 och 15:30-19:00
Torsdag 10:00-13:00  och 15:30-19:00
Fredag 10:00-13:00

Till början på sidan


Runstens bibliotek
Besöksadress: Församlingshemmet
E-post: biblioteket.runsten@borgholm.se
Telefon 0485-880 92

Öppettider:
Måndag 17:00-19:00

Till början på sidan


Rälla bibliotek
Besöksadress: Rälla skola
E-post: biblioteket.ralla@borgholm.se
Tel. 0485- 886 94

Öppettider
Onsdag 17:00-19:00

Till början på sidan


Borgholm Energi AB
Besöksadress:
Badhusgatan 4, Borgholm
Faktureringsadress:
Box 20, 387 21 Borgholm
Postadress:
Box 55, 387 21 Borgholm
e-post. borgholm.energi@borgholm.se
Tel; 0485-883 00
Telefax: 0485-127 20

Besökstider: 09:30-16:00
Lunch: 12:00-13:00
Dag före röd dag: 09:30-12:00

Till början på sidan


Information om Kallegutas återvinningscentral (extern sida)
Tisdag och Torsdag 10:00-18:00
Onsdag och lördag 09:00-16:00
Fredag 09:00-15:00.
Måndagar, söndagar, helgdagar och aftnar är det stängt.

Information om Böda återvinningscentral (extern sida)
Helgfri torsdag och fredag 09:00-16:00
Första helgfria lördagen varje månad 09:00-12:00
Alla aftnar är centralen stängd.

Till början på sidan


Åkerbobadet i Löttorp
Besöksadress: Byrumsvägen 14 B,
Tel. 0485-881 49

Öppettider:
Torsdag 13:30-20:00
Fredag 13.00-19.00
Andra tider under lov och sommar

Till början på sidan


Skriv ut Senast uppdaterad: 14 april 2016