Utskriftsdatum: 23 March 2017

Det äkta Öland – ett naturligt val

En ny turismstrategi och ett nytt varumärke för Öland är lanserat!
En av de viktigaste grundstenarna i arbetet var att strategin och varumärket som skulle skapas kom från invånare och företagare på Öland. Arbetet som pågått under 2012 har involverat över hundra företagare från hela ön.

Marknadsföringen av Öland sker på oland.se där du som företagare har möjlighet att ha dina produkter och tjänster bokningsbara. Här kan du även gratis ladda upp information om dina evenemang.

En viktig roll för varumärket Öland är att kommunicera och förstärka de värden som besökaren kan uppleva på ön. Turismen bedöms ur ett globalt perspektiv ha stor potential att växa och vara en näring som blir allt viktigare för vår tillväxt lokalt och regionalt. Ölands mål är att fördubbla turismintäkterna fram till 2020. Öland ska även öka sin synlighet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Välkommen in på oland.se och läs mer!

Logotyp Ölands Turismstrategi

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 10 december 2013