Utskriftsdatum: 29 May 2017

Detaljplan för Stora Rör 2:1 – samråd

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling i Stora Rör. Samrådstiden har förlängts till den  7:e juni. Handlingar i ärendet finns tillgängliga under ”Mer information” längst ner på sidan.

Handläggaren i ärendet heter Lisa Wändesjö och nås på e-post: lisa.wandesjo@borgholm.se eller på tel: 0485-88 037

Ett samrådsmöte hölls i hamnmagasinet den 18:e april. Kommunen informerade om planförslaget samt svarade på frågor.