Utskriftsdatum: 27 May 2018

Detaljplan för Kyrketorp 1:14 m.fl.

Detaljplanens syfte är att prova möjligheten av en utveckling av Bödagårdens Camping. I samband med detaljplanens framtagande ansöker kommunen hos Länsstyrelsen om att upphäva ett förordnande som inrättas enligt 113 § i dåvarande byggnadslagen och som gäller för planområdet. Granskningstiden pågår fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2018-03-19. Handlingar i ärendet finns tillgängliga under ”Mer information” längre ner på sidan.

Synpunkter mailas senast den 19 mars till: sbn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Kyrketorp” i ämnesfält och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.

Planbeskrivningen uppdaterades 2018-02-26 med en ändring av bild 9 på sidan 13.