Utskriftsdatum: 19 March 2018

Detaljplan för Oden 8

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation. Befintlig mejeribyggnad som idag står tom föreslås ge plats åt en ny byggnad som avses inrymma omkring 30 lägenheter av varierad storlek. Planens syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet och vård. Samrådstiden pågår fr.o.m. 2017-12-11  t.o.m. 2018-01-08. Handlingar i ärendet finns tillgängliga under ”Mer information” längre ner på sidan.

Synpunkter mailas senast den 8:e januari till: sbn@borgholm.se Ange ”Detaljplan Oden” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via epost men du kan även posta till: Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.