Utskriftsdatum: 21 March 2018

Detaljplan för Resedan 8

Ändring av detaljplan för Resedan 8

Planändringens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Resedan 8, 9 och 10 för att skapa ytterligare möjlighet för bostadsbyggande. Granskningstiden pågår fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-02-19. Handlingar i ärendet finns tillgängliga under ”Mer information” längre ner på sidan.

Synpunkter mailas senast den 19:e februari till: sbn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Resedan 8” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via epost men du kan även posta till: Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.