Utskriftsdatum: 22 June 2018

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik. Samrådstiden pågår t.o.m. den 11:e augusti. Handlingar i ärendet finns tillgängliga under ”Mer information” längre ner på sidan.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.

Ett samrådsmöte hölls i Stadshuset den 26:e juni. Kommunen informerade om planförslaget samt svarade på frågor. Minnesanteckningarna samt presentationen finns under ”Mer information”.