Utskriftsdatum: 26 June 2017

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik. Samrådstiden pågår t.o.m. den 11:e augusti. Handlingar i ärendet finns tillgängliga under ”Mer information” längst ner på sidan.

Handläggaren i ärendet heter Lisa Wändesjö och nås på e-post: lisa.wandesjo@borgholm.se eller på tel: 0485-88 037

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset (Östra Kyrkogatan 10) den 26:e juni kl.18.30. Kommunen kommer att informera om planförslaget samt svara på frågor. Varmt välkomna!