Utskriftsdatum: 19 August 2018

Djupviksområdet

Aktuellt

Fördjupningen av översiktsplanen för Djupviksområdet har varit på utställning under perioden 1 juli-3 september. Vi kommer nu att gå igenom alla inkomna yttranden och bearbeta planen till antagande. Planhandlingarna från utställningsskedet finns att läsa nedan.