Utskriftsdatum: 22 November 2017

Djupviksområdet

Aktuellt

Fördjupningen av översiktsplanen för Djupviksområdet har varit på utställning under perioden 1 juli-3 september. Vi kommer nu att gå igenom alla inkomna yttranden och bearbeta planen till antagande. Planhandlingarna från utställningsskedet finns att läsa nedan.