Utskriftsdatum: 23 October 2017

Dricksvatten

Vattenverk som producerar dricksvatten ska vara godkända livsmedelslokaler. Den som producerar dricksvatten eller använder egen brunn i vissa former av kommersiell verksamhet är skyldig att ta prov på och analysera vattnet enligt gällande föreskrifter.