Utskriftsdatum: 22 July 2018

Du kan påverka


Du kan delta i processen genom att delta vid informationsmöten eller genom att skicka dina synpunkter till projektledaren.

Om kommunerna beslutar att gå vidare med alternativet att kommunerna ska slås samman till en kommun får du möjlighet att påverka vid en folkomröstning våren 2019.

Öppna möten har hållits runt om på Öland, dels för att informera om de tre olika alternativen dels för att samla in åsikter från ölänningar, företag, föreningslivet och kommunanställda. Projektledaren för utredningen, Stefan Carlsson, redovisar för de tre olika alternativen och samlar in frågor och synpunkter.

Maila in dina synpunkter

Missade du mötena kan du ta del av Stefan Carlssons presentation här; Öland en kommun

Fram till den 29 juni kan du maila in dina synpunkter, tankar eller förslag om en eventuell kommunsammanslagning till; olandenkommun@oland.se