Utskriftsdatum: 27 May 2018

Du kan påverka


Du kan delta i processen genom att delta vid informationsmöten eller genom att skicka dina synpunkter till projektledaren.

Om kommunerna beslutar att gå vidare med alternativet att kommunerna ska slås samman till en kommun får du möjlighet att påverka vid en folkomröstning våren 2019.

Informationsmöten

Öppna möten hålls runt om på Öland under maj månad, dels för att informera om de tre olika alternativen dels för att samla in åsikter från ölänningar, företag, föreningslivet och kommunanställda. Här kan du ta chansen och vara med och debattera frågan. Projektledaren för utredningen, Stefan Carlsson, redovisar för de tre olika alternativen och samlar in frågor och synpunkter.

Välkommen till informationsmöten enligt nedan;

3/5 Byxelkrok, klockan 18.30 i Norrgården
9/5 Degerhamn, klockan 18.30 i Folkets hus
14/5 Färjestaden, klockan 18.30 i Ladan
17/5 Löttorp, klockan 18,30 i Löttorps bygdegård
24/5 Mörbylånga, klockan 18.30 i Skansenskolans aula
31/5 Borgholm, klockan 18.30 i Folkets hus

Kan du inte delta går det också bra att skicka in dina synpunkter till olandenkommun@oland.se

Kan du inte delta på något möte kan du ta del av Stefan Carlssons presentation här; Öland en kommun