Utskriftsdatum: 17 December 2017

E-tjänst Serveringstillstånd

Fr.o.m. 1 januari  2018 kommer vi erbjuda möjlighet att sköta de flesta ärenden via E-tjänst här på kommunens hemsida avseende serveringstillstånd t ex ansökningsärenden, registrera serveringsansvarig personal, registrera behörig firmatecknare osv.