Utskriftsdatum: 22 November 2017

Eget brunnsvatten

Du som har en egen brunn (enskilt dricksvatten) ansvarar själv för brunnen och kvalitén på vattnet. För att få reda på kvalitén på vattnet krävs det att man tar prov och skickar iväg vattnet på analys. Enligt Socialstyrelsen bör man analysera sitt vatten vart tredje år.

Analysera vattnet om ni lägger märker till att vattnet förändras, exempelvis om det börjar luktar eller mörkna i färgen.

Det är viktigt att tänka på att vattnets kvalité kan variera mellan årstider och förbrukning.

Om du vill analysera ditt vatten kan du hämta provtagningsflaskor och följesedel på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset  i Borgholm. Provtagningsflaskor kan även hämtas på Företagshuset i Löttorp på Löttorpsvägen 57, under kontorstid.

OBS! Ny inlämningsdag.

Inlämning av fyllda flaskor sker tisdagar mellan 8.00-14.00  Alla flaskor skall vara märkta med fastighetsbeteckningen. Vattnet skall var nytaget (samma dag) och förvaras svalt (kylväska). Det tar ca två veckor innan ni får svar.

 

Vattenanalys Pris
Mikrobiologisk 284 kr
Kemisk 525 kr

Gratis barnprov

För dig som väntar barn eller har barn under 18 månader och är skriven och boende i kommunen, erbjuder Samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov.

Mer information

Kontakta Samhällbyggnadsförvaltningen, 0485-88044.