Utskriftsdatum: 17 December 2017

Ekbacka

Ekbacka är ett särskilt boende beläget i centrala Borgholm.

På Ekbacka finns det 61 bostäder fördelat på fyra enheter. Ekbacka Fyra är avsedd för korttidboende med rehabiliteringsinriktning och inriktning med vård vid livets slut. De andra enheterna är permanentboende  för personer med demenshandikapp.

Ekbacka Två – Demensboende och Ekbacka Fyra – Korttidsboende
Enhetschef Therese Franck,  tel 0485-884 14
träffas säkrast kl 08.30-09.30
Skicka e-post

Ekbacka Fem, demensboende
Enhetschef Eva Sjökvist, tel 0485-882 68
träffas säkrast 08.30-09.30
Skicka e-post

Ekbacka Sex, äldreboende
Enhetschef Eva Sjökvist, tel 0485-882 68
träffas säkrast 08:30-09:30
Skicka e-post

För uppgifter om avgifter kontakta någon av avgiftshandläggarna:
Therese Åhlander, tel: 0485-880 95
Skicka e-post

Annelie Kjellin, tel:0485-882 85
Skicka e-post