Utskriftsdatum: 23 April 2017

Omsorg om funktionsnedsatta

Verksamhetschef
Hillevi Österbo, tel 0485-880 97
e-post hillevi.osterbo@borgholm.se

Handläggare 
Rebecca Janzon Ljung, tel 0485-881 65
e-post rebecca.janzonljung@borgholm.se
Sofie Erlandsson, tel 0485-886 45
e-post sofie.erlandsson@borgholm.se

Enhetschefer
Mathias Aineström, tel 0485-886 40
e-post: mathias.ainestrom@borgholm.se
Ingela Möller, tel 0485-881 77
e-post: Ingela.moller@borgholm.se
Stina Nauclér, tel 0485-881 23
e-post: stina.naucler@Borgholm.se
Cecilia Johansson, tel 0485-886 32
e-post: Cecilia.johansson@Borgholm.se

Verksamheten omsorg om funktionsnedsatta (OFN) arbetar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Stöd till personer med någon form av funktionsnedsättning kan även beviljas enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SOL.
De tre personkretsarna innefattar:
– Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
– Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
– Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personer som fått sin funktionsnedsättning på grund av normalt åldrande omfattas inte av LSS.

I menyn till vänster kan du läsa mer om de insatser som du kan ansöka om. Ansökningsblanketter finns tillgängliga nertill på sidan.

Det finns också möjlighet att ansöka om Kontaktperson, Avlösarservice och Ledsagarservice enligt LSS via e-tjänsten Ansökan om insats (se länk under Mer information till höger). Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext. Ansökan går direkt till en Biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Landstinget har ansvar för LSS-insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Klicka på länken till höger för mer information.

I Borgholms kommun finns verksamheter som specifikt riktar sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. För ytterligare information se under rubriken ”Socialpsykiatri”.