Utskriftsdatum: 23 March 2017

Omsorg om funktionsnedsatta

Verksamhetschef
Hillevi Österbo, tel 0485-880 97
e-post hillevi.osterbo@borgholm.se

Handläggare 
Rebecca Janzon Ljung, tel 0485-881 65
e-post rebecca.janzonljung@borgholm.se
Sofie Erlandsson, tel 0485-886 45
e-post sofie.erlandsson@borgholm.se

Enhetschefer
Mathias Aineström, tel 0485-886 40
e-post: mathias.ainestrom@borgholm.se
Ingela Möller, tel 0485-881 77
e-post: Ingela.moller@borgholm.se
Stina Nauclér, tel 0485-881 23
e-post: stina.naucler@Borgholm.se
Cecilia Johansson, tel 0485-886 32
e-post: Cecilia.johansson@Borgholm.se

Verksamheten omsorg om funktionsnedsatta (OFN) arbetar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Stöd till personer med någon form av funktionsnedsättning kan även beviljas enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SOL.
De tre personkretsarna innefattar:
– Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
– Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
– Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personer som fått sin funktionsnedsättning på grund av normalt åldrande omfattas inte av LSS.

I menyn till vänster kan du läsa mer om de insatser som du kan ansöka om. Ansökningsblanketter finns tillgängliga i menyn till höger.

Det finns också möjlighet att ansöka om Kontaktperson, Avlösarservice och Ledsagarservice enligt LSS via e-tjänsten Ansökan om insats (se länk under Mer information till höger). Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext. Ansökan går direkt till en Biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Landstinget har ansvar för LSS-insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Klicka på länken till höger för mer information.

I Borgholms kommun finns verksamheter som specifikt riktar sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. För ytterligare information se under rubriken ”Socialpsykiatri”.

 

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 26 september 2016