Utskriftsdatum: 24 April 2017

Enkät – matavfallshantering i Borgholms kommun ur invånarnas perspektiv

Ta tillfället i akt att lämna dina synpunkter på kommunens avfallshantering.

GÅ DIREKT TILL ENKÄTEN (klicka på länken och svara på enkäten)

Enkäten utförs i samarbete med Borgholm Energi AB och syftet med enkäten att att få en uppfattning om vad ni kommuninvånare tycker om matavfallsinsamlingen inom kommunen.

Din åsikt är viktig och kommer att behandlas anonymt.