Utskriftsdatum: 20 February 2018

Enkät om livsmedelskontroll

Denna enkät riktar sig till dig vars verksamhet nyligen haft livsmedelskontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill genom denna enkät få veta hur du upplever den nyligen utförda kontrollen och det bemötande du fått. Vi skulle därför vilja be dig svara på enkäten nedan.

Stämmer påståendet bra väljer du alternativ 4, stämmer det inte alls väljer du alternativ 1. Om din åsikt är någonstans däremellan väljer du alternativ 2 eller 3. När du svarat på frågorna skickar du in ditt svar genom att klicka på Skicka.

Enkät om livsmedelskontroll

 

.