Utskriftsdatum: 24 February 2017

Enskild barnomsorg

Borgholms kommun ger möjlighet för föräldrar att ordna barnomsorg i egen regi, genom att som egen företagare med F-skattsedel ta emot sina och andras barn i det egna hemmet. Företagare kan ta hand om upp till sex barn motsvarande heltid i åldern 1-5 år. För detta får företagaren en ersättning från kommunen per barn och år. Förutsättningen för att bedriva verksamheten är att utföraren lämnar referenser gällande kompetens och lämplighet. Kommunen kommer enligt skollagen att utöva tillsyn över verksamheten för att säkerställa dess kvalitet.


Skriv ut Senast uppdaterad: 17 januari 2014