Utskriftsdatum: 19 August 2018

Familjehem

 

 

 


Familjehemsvård
I ett familjehem bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Det kan till exempel vara ensamkommande barn från andra länder eller barn vars föräldrar lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller av andra orsaker har svårigheter att ta hand om sitt barn.

Boende i ett familjehem kan handla om en kortare tid eller flera år, ibland till och med hela uppväxten. För att bli godkänd som familjehem krävs en noggrann process som kan ta några månader. Det handlar bland annat om flera hembesök från kommunen med djupintervjuer och registerutdrag från olika myndigheter. Familjehemmet samarbetar med socialtjänsten, som erbjuder utbildning, stöd och vägledning i uppdraget.

Socialtjänsten i Borgholm söker ständigt efter familjer med extra plats i hem och hjärta för att ta emot ett utsatt barn.

Kontaktperson/kontaktfamilj
Det kan finnas flera orsaker till att en familj beviljas en kontaktperson/kontaktfamilj. Det kan till exempel bero på att föräldrarna behöver avlastning eller att barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter. Syftet kan vara att stärka självkänslan, bryta isolering eller finna alternativa fritidsaktiviteter.

Att vara kontaktfamilj innebär att man som familj är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller en ungdom i sitt hem, oftast 1-2 helger /månad. Kontaktpersoner/kontaktfamiljer utreds innan individ- och familjeomsorgen lämnar medgivande eller beslut till ett uppdrag.