Utskriftsdatum: 22 February 2017

Familjerätt

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg kan genom rådgivning och samarbetssamtal hjälpa till om man inte kan komma överens om vårdnaden, boendet eller umgänget vid skilsmässa eller separation.

Föräldrar som är eniga om vårdnad, boende och/eller umgänge, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet som ska godkännas av individ- och familjeomsorgen gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.

På uppdrag av domstol genomför socialförvaltningen individ- och familjeomsorgen utredningar rörande vårdnad, boende och /eller umgänge. Individ- och familjeomsorgen ansvarar även för faderskapsbekräftelse och adoptionsfrågor.

Individ- och familjeomsorgens arbete regleras i Socialtjänstlagen och Föräldrabalken

Familjerådgivning finns i Kalmar, se länk nedan.

Socialsekreterarnas telefontid är alla vardagar utom onsdag mellan 08.30-09.30, tel 0485-880 85
Besök efter tidsbeställning.


Skriv ut Senast uppdaterad: 04 september 2015