Utskriftsdatum: 23 March 2017

Familjerätt

Socialförvaltningens verksamhet individ- och familjeomsorg kan genom rådgivning och samarbetssamtal hjälpa till om det är svårt att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge vid skilsmässa eller separation.

Föräldrar som är eniga om vårdnad, boende och/eller umgänge kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet som ska godkännas av individ- och familjeomsorgen gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.

På uppdrag av domstol genomför socialförvaltningens individ- och familjeomsorg utredningar rörande vårdnad, boende och /eller umgänge. Individ- och familjeomsorgen ansvarar även för faderskapsbekräftelse och adoptionsfrågor.

Individ- och familjeomsorgens arbete regleras i socialtjänstlagen och föräldrabalken.

Familjerådgivning finns i Kalmar, se länk nedan.

Socialsekreterarnas telefontid är alla vardagar utom onsdag mellan kl. 08.30-09.30, tel 0485-880 85
Besök efter tidsbeställning.


Skriv ut Senast uppdaterad: 23 mars 2017
 • Adoption

  Lyssna För att få ta emot ett barn i sitt hem måst...
 • Barnets namn

  Lyssna Det nyfödda barnet får automatiskt föräldra...
 • Faderskap

  Lyssna När ett barn föds och föräldrarna inte är g...
 • Medlingsverksamhet

  Lyssna Medlingens roll i Sverig har stärkts genom ...
 • Om ett barn far illa

  Lyssna Många barn och ungdomar kan behöva byta mil...
 • Samarbetssamtal

  Lyssna Socialförvaltningens Individ och familjeoms...
 • Umgänge

  Lyssna Ett barn har rätt till umgänge med den förä...
 • Var ska barnet bo

  Lyssna Individ- och familjeomsorgen gör boendeutre...
 • Vårdnad

  Lyssna Begreppet vårdnad är ett juridiskt begrepp,...