Utskriftsdatum: 19 March 2018

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Från och med 2012-01-01 gäller följande:

Färdtjänstresor – nya rutiner
Beställning av resor och ansökan om färdtjänsttillstånd/
riksfärdtjänst görs fr.o.m 1 januari 2012 till Kalmar
läns Trafik (KLT)
Ansökan om färdtjänsttillstånd
Tel 010-212 10 21. Blankett finns på www.klt.se
Beställning av resor
Tel: 010-212 10 21 (menyval 1)
Telefontider: Månd-fred 8.00-16.30
Lör-sön-helgdag 8.00-15.00

Journummer: 010-212 10 20
Månd-fred 6.00-8.00, 16.30-22.00
Lör-sön-helgdag 15.00-22.00

Klicka på länken nedan för mer information.