Utskriftsdatum: 23 March 2017

Författningssamling för Borgholms kommun

Här presenteras kommunens antagna föreskrifter, riktlinjer och policydokument som reglerar och styr kommunens verksamheter. Listan utger sig inte för att vara komplett utan uppdateras kontinuerligt. Listan innehåller inte antagna riktlinjer. Saknar du något dokument är du välkommen att kontakta växeln på telefon 0485-880 00.

Förkortningar
KF = Kommunfullmäktige. KS = Kommunstyrelsen. SBN = Samhällsbyggnadsnämnden, SN =Socialnämnden, UN = Utbildningsnämnden. KFN = Kultur- och fritidsnämnden.

Alternativ drift av kommunal verksamhet – KF § 46/2006
Avfallsplan_2010-2014 – KF  § 111/2009

Arbetsordning kommunfullmäktige – KF § 80/2015

Biblioteksplan 2016-2020 – KF § 9/16
Bredbandsstrategi –  KF § 173-13

Bullerpolicy – KF § 82

Energi klimatstrategi_Borgholm – KF 120326

Finanspolicy Borgholms kommun – KF § 116/2013
Folkhälso- och Trygghetsplan 2012-2015 Borgholms kommun – KF § 118/2012

Gångbanerenhållning för Borgholms tätort fastställd 1995-12-19

Hemsändningsbidrag, regelverk –  KS § 189/2013
Husbilspolicy – SBN 120627

Kostpolicy antagen KF § 133-15
Mål för kostverksamheten – antagna 2015-05-18

Lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljo
Lokala Ordningsföreskrifter för Borgholms kommun – KF § 78/2015

Markanvisningspolicy antagen KF § 115/2013

Näringslivsstrategi för Borgholms kommun – KF  § 153/2014

Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun KF 2015-08-17 § 119
Policy slamdispenser –  mbn  § 68/2010

Renhållningsföreskrifter – KF § 111/2009
Reglemente kommunstyrelsen –  KF § 81/2015
Reglemente miljö- och hållbarhetsberedning KF § 45/16
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden – KF § 81/2015
Reglemente socialnämnden –  KF § 81/2015
Reglemente utbildningsnämnden – KF § 81/2015

Riktlinjer för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning i Borgholms kommun KF §102/16
Riktlinjer för dokument- och ärendehantering –  KS 130314
Riktlinjer för väg-gatubelysning i Borgholms kommun – KS § 146/2012
Riktlinjer för latrinkompostering – rev MBN §  67/2010
Riktlinjer sluten tank – MBN § 91/2011

Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser KF § 204/15
Riktlinjer spridning av bekämpningsmedel –  MBN § 544/2008

Riktlinjer staket, plank mur – SBN
Riktlinjer för utbetalning av partistöd KF § 132-15
Risk och sårbarhetsanalys antagen KF § 155/15

Service och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018  – KF § 105/2014
Skyltpolicy – KF § 122/2011
Sjöbodspolicy – SBN § 37(2012

Turismstrategi Öland – KF § 114/2013

Upphandlingspolicy för Borgholms kommun och de kommunala bolagen – KF § 150/2014
Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna – KF § 46 2016
Uthyrningspolicy för bostadslägenheter – KF § 44/2016

VA-plan för Borgholms kommun –  KF § 171/2013
VA-policy – KF § 155/2012
Vindkraftsplan_laga_kraft_Borgholm
VISION 2020 –  KF § 206/2012 rev § 91/2014


Skriv ut Senast uppdaterad: 21 december 2016