Utskriftsdatum: 25 May 2017

Fiber på landsbygden

I Borgholms kommun finns det idag gott om anslutningspunkter för fiber. Dessa ägs till stor del av Telia, men även andra aktörer kan bygga ut på landsbygden. I flera områden är ByNet aktiva.

Om din fastighet varken ingår i Telias eller ByNets ”områden” kan checklistan nedan vara till hjälp. Observera att checklistan endast är vägledande. Alla projekt är unika och kan kräva fler eller andra sätt att bemöta situationerna på.

 1. Finns det en aktiv förening i ditt område?
  Kolla upp om det finns en aktiv fiberförening i det område du bor. Om det inte finns får man söka upp fler som är intresserade i sitt område och bilda en förening.
 2. Undersök intresset och gör en avgränsning
  Föreningen måste sedan undersöka intresset för fiber i området och bestämma en avgränsning för området. Kommunen kan hjälpa till genom att skriva ut adressetiketter till både permanenta boende och sommarboende i området.
 3. Bestäm om ni vill ha hjälp eller sköta arbetet på egen hand
  Det finns flera företag som hjälper föreningar på landsbygden med arbetet att få fiber. Det är viktigt att den som gräver i kommunens mark har avtal med kommunen, då detta krävs för att få schakttillstånd. Kommunen har avtal med Telia, som har en landsbygdsavdelning som heter Zitius. Det finns fler aktörer i branschen som kan hjälpa fiberföreningar, såsom ByNet.
  Zitius – www.fibertillalla.se
  ByNet (IP-only Öland) – www.oland.ip-only.se
 4. Sök stöd
  Sök stöd hos Jordbruksverket
 5. Förstudie
  Stöden måste föregås av en förstudie, som kommunen kan ge kostnadsersättning till.
  Blankett för ansökan om kostnadsersättning (pdf, nytt fönster)
  Anvisningar för kostnadsersättning (pdf, nytt fönster)
 6. Räkna fram vad det kostar
  När förstudien och eventuella stöd är ansökta och beslutade måste man utifrån intresseanmälningarna göra en uträkning för hur mycket varje anslutning kommer att kosta.
 7. Beställningar
  Nu måste fastighetsägarna göra en bindande beställning av fiberanslutning. Då är det viktigt att det finns lite marginaler i anslutningskostnaden, om de som har gjort en intresseanmälan har ångrat sig.
 8. Handla upp entreprenör
  Nu är det dags att handla upp. Kommunen kan hjälpa till som bollplank. Skanova har anvisningar för hur nätet bör byggas. En besiktningsman bör vara en obligatorisk ingrediens i anbudsförfrågan. Detta är viktigt ifall en överlåtelse/försäljning av nätet blir aktuellt.
  Skanovas anvisning för hur nät bör byggas
 9. Driften
  Kommunen rekommenderar att föreningen inte själva står som ansvarig för driften för det färdiga nätet. Det bästa är om nätet säljs till en pålitlig aktör som då ansvarar för driften.