Utskriftsdatum: 24 February 2017

Folkhälso- och trygghetsrådet

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-20 § 179 på förslag av ordföranden i Folkhälso- och trygghetsrådet (FTR) att avveckla rådet.

Vidare beslutade kommunstyrelsen att kommunen istället ska arbeta med folkhälso- och trygghetsfrågor i ordniarie beslutsordning enligt följande:•

  • Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2012-06-18 § 118 att anta Borgholms kommun Folkhälso- och trygghetsplan med aktivitetsplan 2012-2015
  • Kommunstyrelsen (KS) ska besluta om vilka mål, utifrån planen, som Borgholms kommun ska arbeta med under perioden
  • Kommunchefen (KC) ska besluta om hur kommunen ska arbeta med de beslutade målen
  • Utvärdering/uppföljning att man arbetat med Folkhälso- och trygghetsfrågor, enligt förslaget ovan, bör ske senast 2014-09-30.

Representant i styrgruppen för Kalmar läns folkhälsopolitiska plan är socialnämndens ordförande Eva Karlström (M).

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 03 februari 2014