Utskriftsdatum: 25 March 2017

Fördjupningar av översiktsplanen

För ett mindre område, exempelvis ett samhälle, går det att göra en fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. Planen ger inga byggrätter utan ska underlätta hanteringen av fortsatt planering/byggande.

I Borgholms kommun finns det antagna fördjupningar för Löttorp samt Rälla-Stora Rör-Ekerum. En fördjupning kan även göras för att utreda en särskild fråga genom ett s.k. tematiskt tillägg. I Borgholms kommun finns det ett sådant tillägg för vindkraft.

Just nu pågår det arbeten med att ta fram ett antal fördjup-ningar för: Borgholm-Köpingsvik, Djupvik och Byxelkrok.


Skriv ut Senast uppdaterad: 20 juni 2016