Utskriftsdatum: 26 June 2017

Fördjupningar av översiktsplanen

För ett mindre område, exempelvis ett samhälle, går det att göra en fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. Planen ger inga byggrätter utan ska underlätta hanteringen vid kommande beslut.

I Borgholms kommun finns det antagna fördjupningar för Löttorp, Rälla-Stora Rör-Ekerum och Byxelkrok. En fördjupning kan även göras för att utreda en särskild fråga genom ett s.k. tematiskt tillägg. I Borgholms kommun har ett tematiskt tillägg för vindkraft.

Just nu pågår det arbeten med att ta fram fördjupningar för Borgholm-Köpingsvik och Djupvik.