Utskriftsdatum: 23 May 2018

Fördjupningar av översiktsplanen

 

För ett mindre område, exempelvis ett samhälle, går det att göra en fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. Planen ger inga byggrätter utan ska underlätta hanteringen vid kommande beslut.

I Borgholms kommun finns det antagna fördjupningar för Löttorp, Rälla-Stora Rör-Ekerum och Byxelkrok. En fördjupning kan även göras för att utreda en särskild fråga genom ett s.k. tematiskt tillägg. I Borgholms kommun har ett tematiskt tillägg för vindkraft.

Just nu pågår det arbeten med att ta fram fördjupningar för Borgholm-Köpingsvik och Djupvik.

 

Aktuellt

Två fördjupningar av översiktsplanen har varit på utställning under perioden 1 juli-3 september. Vi kommer nu att gå igenom alla inkomna yttranden och bearbeta förslagen till antagande. Länk till planhandlingarna från utställningsskedet avseende fördjupning av översiktsplanerna för Borgholm Köpingsvik och Djupviksområdet finns nedan, under Mer information.