Utskriftsdatum: 25 May 2017

Författningssamling

Här presenteras kommunens antagna föreskrifter, riktlinjer och policydokument som reglerar och styr kommunens verksamheter. Listan uppdateras kontinuerligt.

Förkortningar

KF = Kommunfullmäktige. KS = Kommunstyrelsen. MBN= Miljö- och byggnadsnämnden (upphörde 2011), SBN = Samhällsbyggnadsnämnden, SN =Socialnämnden, UN = Utbildningsnämnden. KFN = Kultur- och fritidsnämnden.

 

 Dokumentnamn Beslutad av / år
Alternativ drift av kommunal verksamhet  KF § 46/2006
Arbetsordning kommunfullmäktige KF § 80/2015
 Biblioteksplan 2016-2020 KF § 9/2016
Borgholms vision KF § 8/2016
 Bredbandsstrategi KF § 173/2013
 Bullerpolicy   KF § 82/2016
 Finanspolicy Borgholms kommun   KF § 116/2013
 Folkhälso- och Trygghetsplan 2012-2015 Borgholms kommun  KF § 118/2012
Gångbanerenhållning för Borgholms tätort KF 1995
 Hemsändningsbidrag, regelverk  KS § 189/2013
 Kostpolicy   KF § 133/2015
Kostverksamhetens mål KF  § 79/2015
Lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljo
Lokala Ordningsföreskrifter för Borgholms kommun KF § 78/2015
 Markanvisningspolicy KF § 115/2013
 Näringslivsstrategi för Borgholms kommun KF § 153/2014
 Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun KF § 119/2015
 Policy slamdispenser MBN § 68/2010
 Renhållningsföreskrifter KF § 111/2009
 Reglemente kommunstyrelsen  KF 81/2015
 Reglemente miljö- och hållbarhetsberedning  KF § 45/2016
 Reglemente samhällsbyggnadsnämnden  KF § 81/2015
 Reglemente socialnämnden KF § 81/2015
 Reglemente utbildningsnämnden KF § 81/2015
 Riktlinjer för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning KF § 102/2016
 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering KS 2013
Riktlinjer för väg- och gatubelysning i Borgholms kommun KS § 146/2012
 Riktlinjer för latrinkompostering MBN § 67/2010
 Riktlinjer sluten tank  MBN § 91/2011
 Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser KF § 204/2015
Riktlinjer spridning av bekämpningsmedel MBN § 544/2008
Riktlinjer staket, plank mur SBN
Riktlinjer för utbetalning av partistöd  KF § 132/2015
Risk- och sårbarhetsanalys KF § 155/2015
Service- och landsbygdsutvecklingsplan 2014-2018 KF § 105/2014
Skyltpolicy KF § 122/2011
Sjöbodspolicy SBN § 37/2012
Turismstrategi Öland KF § 114/2013
Upphandlingspolicy KF § 150/2014
Uteserveringspolicy KF § 46/2016
Uthyrningspolicy för bostadslägenheter KF § 44/2016
VA-plan för Borgholms kommun KF § 171/2013
VA-policy  KF § 155/2012
Vindkraftsplan