Utskriftsdatum: 24 April 2017

Förskolor

Förskola, för barn i åldern 1-5 år, tillhandahålls med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier och är avgiftsbelagd.