Utskriftsdatum: 23 October 2017

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Sedan den 1 januari 1998 är kommunen skyldig att erbjuda barn plats i förskoleklass från och med det år barnet fyller sex år till dess barnet ska börja fullgöra skolplikt. Verksamheten ska betraktas som undervisning i samma mening som i övriga skolformer.

Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång. Från hösten 2011 har förskoleklassen och den obligatoriska skolan en ny, nationellt fastställd läroplan, Lgr 11.

Förskoleklassen är avgiftsfri.

I Borgholms kommun finns förskoleklass på
Åkerboskolan, 0485-88 151
Köpings skola, 0485-88 690
Viktoriaskolan, 0485-88 665
Rälla skola, 0485-88 690
Gärdslösa skola, 0485-88 690