Utskriftsdatum: 19 August 2018

Förskoleklass

Förskoleklassen är från och med 1 januari 2018 obligatorisk och gäller från höstterminen det år barnet fyller sex år.  Det innebär att skolplikten gäller från sex års ålder.

Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.