Utskriftsdatum: 27 May 2018

Försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd, ett behovsprövat stöd
Socialtjänsten är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät. Verksamheten är reglerad i Socialtjänstlagen. Den säger att en person som vistas i kommunen, och som inte kan försörja sig på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det skall behovsprövas och är en tillfällig insats, i avvaktan på annan inkomst. Vid besöket kan du ta med dig ett ombud eller biträde. Du har även möjlighet att få tolk.

Inkomster som reducerar
I riksnormen för försörjningsstöd (se länk till höger) visas hur stora biståndsbeloppen är för närvarande, per månad. I stort sett alla inkomster (efter avdrag för preliminär skatt) räknas med och påverkar det ekonomiska biståndet. Det gäller t.ex.:

 • Lön
 • Studiebidrag
 • Överskjutande skatt
 • Sjukpenning
 • Barnpension
 • Underhållsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Äldreförsörjningstöd
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • A-kassa/Alfa-kassa
 • Studiestöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukersättning
 • Pension
 • Bostadsbidrag
 • Föräldrapenning

Utgifter som bidraget ska täcka

 • Livsmedel
 • Hygien
 • Telefonkostnader
 • Kostnader fritid/lek
 • Barn och ungdomsförsäkring
 • Dagstidning och Tv-avgift
 • Kläder och skor

Du kan dessutom få ekonomiskt bistånd till hyra, el, hemförsäkring och en del andra utgifter.

Arbete och sysselsättning
Om du beviljas ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska ta de arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder som erbjuds dig. Förvaltningen samverkar med arbetsförmedlingen när det gäller arbete, sysselsättning och utbildningsåtgärder. Den som är sjuk eller förhindrad att aktivt söka arbete, ska uppvisa läkarintyg och vara sjukskriven för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Tillgångar och inkomständringar
Du är skyldig att redovisa alla dina tillgångar t.ex. bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, pengar på banken, aktier, obligationer, pensionssparande etc.  Dina tillgångar påverkar din rätt till bistånd. Du måste informera oss om alla förändringar i dina inkomster och tillgångar, under den tiden som du beviljas ekonomiskt bistånd.

Skulder, lån m.m.
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden har uppstått. Du kan också ta kontakt med kommunens budget och skuldrådgivare. Det är viktigt att i första hand betala hyra, el, barnomsorg och annat som är absolut nödvändigt för dig och dina barn.

Inför besöket
För att vi ska kunna handlägga din ansökan är det viktigt att du:

 • Fyller i en ansökan ordentligt, samt vad du ansöker om, glöm inte att skriva under.  Om ni är två som ansöker, ska båda skriva under.
 • Bifoga styrkta inkomstuppgifter för de senaste två månaderna.
  Redovisar alla uppgifter som du tar upp i din ansökan (tex. kvitto på betald hyra, el-, barnomsorgsavgift, hemförsäkring, kopia på hyreskontrakt, kvitton  på  medicin osv.)
 • Vid arbetslöshet ska du verifiera att du är aktivt arbetssökande genom att ta med individuell handlingsplan och besökskort

Min sida – Ekonomiskt bistånd
Här kan du följa ditt ärende gällande ekonomiskt bistånd. Tjänsten vänder sig till dig som har en pågående kontakt med socialsekreterare på Försörjningsstödsenheten. Du kan se beräkning, beslut och utbetalning. Du kan ändra dina kontaktuppgifter samt ta emot meddelande från din socialsekreterare. De elektroniska tjänsterna kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.